Sorbaria sorbifolia

$15.00

A vigorous deciduous shrub with stunning autumn colour and white flowers in spring

In stock